homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Numerické metody I \ Numerické applety \ Nepodmíněná optimalizace - Newtonova metoda \