homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Numerické metody I \ Numerické applety \ Řešení počáteční úlohy pro soustavy rovnic \