homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Numerické metody I \ Numerické applety \ Řešení jedné nelineární rovnice \