homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika I \ Analytická geometrie  \ 

ANALYTICKÁ GEOMETRIE  

STUDIJNÍ TEXT - vektorový počet, lineární množiny v rovině a v prostoru, kvadratické křivky a plochy

analytická geometrie - neřešené příklady

analytická geometrie, elipsa - řešené příklady formou prezentace (Pozn. V posledním příkladu je chyba. Úprava na čtverec u souřadnice x je chybná a má vyjít -1, takže se to projeví i na výsledku. Správná poloha středu elipsy je S=[-1;1])

skalární součin, vektorový součin, úhel mezi vektory - řešené příklady formou prezentace


Verze pro tisk