homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika III \ Lineární ODR n-tého řádu \ 

LINEÁRNÍ ODR n-TÉHO ŘÁDU

V této kapitole se budeme zabývat diferenciálními rovnicemi vyšších řádů. Protože známe obecné postupy pro nalezení exaktního řešení pouze pro rovnice lineární, zaměříme se právě na ně. V nelineárních případech obvykle hledáme řešení pomocí numerických metod.

 

 

STUDIJNÍ TEXT (3.10.2007)

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY (11.11.2007)

 


Verze pro tisk