homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Počítačová grafika \ BORLAND DELPHI \ Barva \ 

Barva

Každý pixel je v bitmapovém souboru reprezentován určitým počtem bitů. Tím je určen počet barev, které může daný pixel nabýt. Je-li n počet bitů na pixel, je možno zobrazit 2^n  barev. Dvouúrovňová (jednobitová) zařízení dovolují zobrazovat dvě úrovně (monochromatické monitory, jehličkové tiskárny). Lidské oko má konečný počet barevných receptorů, které obsáhnou rozsah světelných frekvencí 380-770 nm. Tvrdí se, že lidské oko dovede rozeznat až deset milionů barev (přesný počet se v individuálních případech samozřejmě liší). Zařízení, které je schopno zobrazit 2^24 = 16 777 216  barev, považujeme proto za true color (pravé barvy). True color zařízení tedy potřebuje 24 = 3*8 bitů = 3byty na pixel. V minulosti byla termínem true color označována i zařízení o 15 resp 16 bitech na pixel (32768 resp. 65536 barev). Tato zařízení jsou dnes označována jako high color.

Podrobnější informace najdete zde.


Verze pro tisk