homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Počítačová geometrie a grafika \ Cvičení - Rhinoceros \ 

1PG - cvičení

Velmi doporučujeme navštěvovat předmět 0KD - vybrané kapitoly z konstruktivní geometrie
-
předmět si zapište, účast je dobrovolná, zápočet získají všichni zapsaní bez ohledu na to, jak pravidelně tam chodili

 

Úvod do počítačové grafiky, Rhino - modelování v rovině  Základní úlohy: bod, lomená čára, křivka, kružnice, ... Volné i přesné zadávání pomocí souřadnic.

Rhino - modelování v prostoru Základní tělesa a jejich možnosti zadávání. Barva objektů. Výběr objektů a uchopovací režimy. 

Rhino - transformace a pole, geometrická zobrazení - výpočty Modelování v prostoru z využitím transformací. Výpočet dělících poměrů a dvojpoměrů, matice transformace.

Křivky a plochy, výpočet křivosti  Plocha z rovinné křivky, vytažená z křivky, vytvořená rotací a rotací po křivce. Plocha přechodová, potažená, tažená po 1 a 2 trasách, plocha odsazená. Výpočet křivosti pro elipsu.

Kuželosečky - konstrukce s využitím Rhina. Konstrukce pomocí ohniskových vlastností. Rytzova konstrukce. Hyperoskulační kružnice

Kinematika Sobotkova rektifikace oblouku, epicykloida, cykloida, úpatnice, ... Výpočet rovnic křivek. 

Mongeovo promítání - základní úlohy polohové Bod, stopy roviny, bod v rovině, hlavní přímky roviny, rovina daná různoběžkami, průsečnice rovin, průsečík přímky s rovinou.

Mongeovo promítání - prezentace (polohové a metrické úlohy, tělesa)

Mongeovo promítání - základní úlohy metrické Skutečná velikost úsečky - sklápění, kolmice k rovině, vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost bodu od přímky, rovina kolmá k přímce, otáčení roviny, trojúhelník a kružnice v obecné rovině.
 
Axonometrie - základní úlohy Bod, přímka, rovina, bod v rovině, trojúhelník v rovině, průsečnice rovin, průsečík
  • Základní úlohy v axonometrii - prezentace
  • Základní úlohy v Mongeově promítání a axonometrii (i čtverec a kružnice v průmětnách) - prezentace

Axonometrie - tělesa Tělesa (válec, hranol, jehlan, kužel), řez tělesa, průnik přímky s tělesem.

 

 

Demoverzi Rhina najdete na stránkách http://www.rhino3d.cz/, konkrétně zde.


Verze pro tisk