homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní geometrie 1KD \ Cvičení - Rhinoceros 1KD \ 

 

Doporučená cvičení u počítače:

Úkoly a návody pro 1. cvičení z 1KD (jsou k dispozici i na ELEARNINGU)

 • základní objekty - bod, lomená čára, křivka, kružnice
 • zadávání volně a souřadnicemi
 • základní tělesa a vlastnosti objektů
 • uchopovací režimy

 Úkoly a návody pro 2. cvičení z 1KD - 1. část (jsou k dispozici i na ELEARNINGU)

 • Mongeovo promítání - nastavení základnice
 • zobrazení bodu, roviny, přímek (rovnoběžky, kolmice, oříznutí čar, prodloužení čar, …), vložení textu
 • práce ve vrstvách - různé typy čar

Úkoly a návody pro 2. cvičení z 1KD - 2. část

 • Mongeovo promítání
 • bod v rovině, hlavní přímky roviny, rovina daná různoběžkami, průsečnice rovin, průsečík přímky s rovinou 

 

 

 

Demoverzi Rhina najdete na stránkách http://www.rhino3d.cz/, konkrétně zde.

 

 

 

 

 

Návody pro další cvičení nebo pro samostatnou práci:

(návody jsou psané pro Rhinoceros 4, ale bez potíží podle nich lze pracovat i ve verzi Rhinoceros 7)

Úvod do počítačové grafiky, Rhino - modelování v rovině  Základní úlohy: bod, lomená čára, křivka, kružnice, ... Volné i přesné zadávání pomocí souřadnic.

Rhino - modelování v prostoru Základní tělesa a jejich možnosti zadávání. Barva objektů. Výběr objektů a uchopovací režimy. 

Rhino - transformace a pole, geometrická zobrazení - výpočty Modelování v prostoru z využitím transformací. Výpočet dělících poměrů a dvojpoměrů, matice transformace.

Křivky a plochy, výpočet křivosti  Plocha z rovinné křivky, vytažená z křivky, vytvořená rotací a rotací po křivce. Plocha přechodová, potažená, tažená po 1 a 2 trasách, plocha odsazená. Výpočet křivosti pro elipsu.

Kuželosečky - konstrukce s využitím Rhina. Konstrukce pomocí ohniskových vlastností. Rytzova konstrukce. Hyperoskulační kružnice

Kinematika Sobotkova rektifikace oblouku, epicykloida, cykloida, úpatnice, ... Výpočet rovnic křivek. 

Mongeovo promítání - základní úlohy polohové Bod, stopy roviny, bod v rovině, hlavní přímky roviny, rovina daná různoběžkami, průsečnice rovin, průsečík přímky s rovinou.

Mongeovo promítání - prezentace (polohové a metrické úlohy, tělesa)

Mongeovo promítání - základní úlohy metrické Skutečná velikost úsečky - sklápění, kolmice k rovině, vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost bodu od přímky, rovina kolmá k přímce, otáčení roviny, trojúhelník a kružnice v obecné rovině.
 
Axonometrie - základní úlohy Bod, přímka, rovina, bod v rovině, trojúhelník v rovině, průsečnice rovin, průsečík
 • Základní úlohy v axonometrii - prezentace
 • Základní úlohy v Mongeově promítání a axonometrii (i čtverec a kružnice v průmětnách) - prezentace

Axonometrie - tělesa Tělesa (válec, hranol, jehlan, kužel), řez tělesa, průnik přímky s tělesem.

Šroubové plochy:
Doporučujeme volit vždy osu kolmou k půdorysně, o1[0,40,0] a redukovanou výšku závitu v0=20:
1. Pravoúhlá uzavřená přímková pravotočivá šroubová plocha. Tvořící úsečka je AB, kde A[40,65,30], B[0,40,30]. (přímkový konoid)
2. Kosoúhlá otevřená přímková levotočivá šroubová plocha. Tvořící úsečka AB, kde A[0,20,0], B[-40,40,30].
3. Pravoúhlá otevřená přímková levotočivá šroubová plocha. Tvořící úsečka AB, kde A[0,20,0], B[-40,40,30].
4. Kosoúhlá uzavřená přímková pravotočivá šroubová plocha. Tvořící úsečka je AB, kde A[55,40,0], B[0,40,40]. (vývrtková plocha).
5. Normální cyklická pravotočivá šroubová plocha. Tvořící kružnice je k(S[40,40,15],r=20 (vinutý sloupek).
6. Osová cyklická levotočivá šroubová plochy. Je dána tvořící kružnice k(S[-40,40,0], r=20 (plocha sv. Jiljí).
7. Normálová cyklická pravotočivá šroubová plocha. Tvořící kružnice je k(S[40,40,15],r=20 (Archimedova serpentina).
8. Zvolte vhodně zadání osové cyklické pravotočivé šroubové plochy tak, aby vznikla plocha kadeře (plocha kadeře).


Verze pro tisk