Počítačová grafika a geometrie

Jana Procházková, Vojtěch Vitásek, Dalibor Martišek

Práce vznikla v rámci řešení grantu MŠMT G1 1658/2007

Počítačové podpory k výuce s flash animacemiManuál DesignCAD s flash animacemi

 1. Základní popis prostředí
 2. Popis nástrojů v MainToolbox
 3. Nástroje zachycení - Snap Tools
 4. Práce s vrstvami
 5. Funkce pro práci s rovinnými útvary
 6. Práce s křivkami (Trim, Extend, Fillet, Chamfer)
 7. Funkce pro tvorbu ploch

Základy počítačové grafiky

Všechny kapitoly s rejstříkem pojmů (.pdf)
 1. Vektorová a rastrová data
 2. Barvy v počítačové grafice
 3. Úpravy obrazu - warping, morfing, HDR obrázky, histogram
 4. Rasterizace objektů
 5. Řešení viditelnosti - malířův algoritmus, z-buffer
 6. Základy objektově orientovaného programování
 7. Křivky a plochy technické praxe - bézier, ferguson, coons, spline, NURBS, T-spline
 8. Transformace v rovině a v prostoru

Rozšíření teorie počítačové grafiky v Delphi

 1. Grafická data
 2. Barva
 3. Analytické křivky
 4. Interpolační a aproximační křivky
 5. Hranové konstrukce ploch
 6. Technické plochy
 7. Transformace
 8. Reálné zobrazování
 9. Globální zobrazovací metody