homepage
MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ \ Matematická analýza II \ 

SA2 - přednášky a cvičení

SA2

Přednášky:

Metrické prostory, konvergence v metrickém prostoru

Úplné a kompaktní metrické prostory, zobrazení metrických prostorů

Funkce více proměnných, limita a spojitost 

Parciální derivace, derivace ve směru, gradient

Totální diferenciál, Taylorův polynom

Lokální a globální extrémy

Implicitní funkce, diferencovatelná zobrazení

Vázané extrémy, dvojný integrál

Alternativní přístup ke dvojnému integrálu, trojný integrál

Substituce ve dvojném a trojném integrálu, aplikace

Křivky v rovině a prostoru, křivkové integrály, Greenova věta

Nezávislost na integrační cestě (potenciálová vektorová pole)

Plošné integrály 

 

Cvičení:

Metrické prostory, zobrazení metrických prostorů

Funkce více proměnných, limita, spojitost

Parciální derivace, gradient, směrová derivace, totální diferenciál, Taylorův polynom, tečná rovina

Lokální a globální extrémy

Implicitní funkce, vázané extrémy, m-funkce

Dvojný a trojný (Riemannův) integrál, aplikace

Křivkový integrál 

Plošný integrál

 

Další příklady z diferenciálního a integrálního počtu naleznete v základních kurzech v předmětu Matematika II


Verze pro tisk